Datum:

           Dokument:

04.10.2017   Interpellation laute MFZ
  Bericht
15.11.2017   Motion Transparenz bei Steuerabzuegen fuer Parteispenden   Bericht
03.09.2017   Interpellation Bauten in Gefahrenzonen    Bericht 
24.05.2017   Interpellation Strafverfahren und Administrativuntersuchung Fall I.W. aus E.   Bericht
01.02.2017   Interpellation Pauschalbesteuerung
  Bericht

01.02.2017

  Interpellation Fahrzeugbeschaffung und Schadstoffausstoss   Bericht
         

 Copyright